Royal College of Veterinary Surgeons

Nepriznavanje kratice dr.vet.med. v Veliki Britaniji

Verjetno bi se mnogemu zdelo vprašanje manjkajoče kratice strokovnega naziva nepomembno ali pa celo na robu postavljaštva. Meni se je to dolgo zdelo in zato nisem ukrenil kaj dosti, ko sem ugotovil, da mi lokalna ustanova, ki kontrolira veterinarje v Veliki Britaniji, Royal college of Veterinary Surgeons ali krajše RCVS, kratice ni dodala v svoj register članov. Trenutno je navedena le kratica MRCVS, kar pomeni “Member of the Royal College of Veterinary Surgeons”.

How to work as a vet in the UK on a Slovene vet diploma

This post was written in 2006 and is outdated This post will be dedicated to the description of the procedure I had to go through to get my Slovene veterinary qualifications recognized in the United Kingdom. I must stress that this is the procedure that was applicable to me and may vary for other individuals that have different circumstances. I first tried to get my diploma nostrified 6 years ago but because Slovenia was not yet part of the European Union I would have to go through professional exams in the area of small animal practice and horses.